tarieven gastouderbureau het liefbeestje weert

De 140% regeling

Wat is het en wat betekent die voor jou?

De maximale vergoeding aan kinderopvanguren voor een huishouden is 140% van het aantal uren van de minst werkende persoon (toeslagpartner) in het gezin. 100% staat dan voor de volledige werktijd van de ouder, de 40% extra is voor de reistijd en de pauzetijd (op het werk).

Voor ouders die geen hele werkdagen van acht uur maken, kan deze regeling nadelig uitpakken als het kind naar het kinderdagverblijf gaat. Zij moeten namelijk vaak wél voor een hele dag het kinderdagverblijf betalen, maar krijgen soms niet over het gehele bedrag een toeslag. Een gastouder is hierin over het algemeen flexibeler.

gastouderbureau het liefbeestje weert

Voorbeeld:

Je werkt allebei en de minst werkende partner werkt 20 uur per week. Dan kan je huishouden voor maximaal 28 uur per week, per kind vergoeding voor kinderopvang aanvragen. Wanneer die 20 uur over vijf ochtenden van 4 uur verdeeld worden kun je normaal gesproken vijf dagdelen kinderopvang van 5,5 uur afnemen en blijf je met 27,5 uur opvang binnen die 28 uur.

Voorbeeld:

Een ouder werkt zes uur per dag (van 10:00 tot 16:00). Deze ouder krijgt per dag 140% van zes uur vergoed, dat is 8,4 uur per dag aan kinderopvangtoeslag. Een lastig punt voor deze ouder wanneer hij een volledige dag (meestal 11 uur) moet betalen aan de kinderopvang. Voor de overige 2,6 uur moet de ouder dan namelijk het volledige bedrag betalen.