tarieven gastouderbureau het liefbeestje weert

De 140% / 70% regeling

Wat is het en wat betekent die voor jou?

Een van de maatregelen die het kabinet per 1 januari 2012 heeft ingevoerd, is dat de maximale vergoeding voor kinderopvanguren voor een huishouden 140% van het aantal uren van de minst werkende ouder wordt. 100% staat dan voor de volledige werktijd van de ouder, de 40% extra is voor de reistijd en de pauzetijd (op het werk).

Voor ouders die geen hele werkdagen van acht uur maken, kan deze nieuwe regeling nadelig uitpakken als het kind naar het kinderdagverblijf gaat. Zij moeten namelijk vaak wél voor een hele dag het kinderdagverblijf betalen, maar krijgen niet over het gehele bedrag een toeslag. Een gastouder is hierin over het algemeen flexibeler.

NB: deze regeling geldt alleen als je kind nog niet naar school gaat. In geval van schoolgaande kinderen heb je recht op 70% van het aantal uren van de minst werkende ouder.

gastouderbureau het liefbeestje weert

Voorbeeld:

Je werkt allebei en de minst werkende partner werkt 20 uur per week. Dan kan je huishouden voor maximaal 28 uur per week, per kind vergoeding voor kinderopvang aanvragen. Wanneer die 20 uur over vijf ochtenden van 4 uur verdeeld worden kun je normaal gesproken vijf dagdelen kinderopvang van 5,5 uur afnemen en blijf je met 27,5 uur opvang binnen die 28 uur.

Voorbeeld:

Een ouder werkt zes uur per dag (van 10:00 tot 16:00). Deze ouder krijgt per dag 140% van zes uur vergoed, dat is 8,4 uur per dag aan kinderopvangtoeslag. Een lastig punt voor deze ouder wanneer hij een volledige dag (10 u) moet betalen aan de kinderopvang. Voor de overige 1.6 uur moet hij dan namelijk het volle pond betalen.